ثبت استارتاپ توسط شتابدهنده ها در بورس فرصت های سرمایه گذاری ایران دارای چندین مزیت است. در این بخش شما با مزایای این موضوع بیشتر آشنا خواهید شد.

جذب سرمایه گذار برای استارتاپ در بورس فرصت های سرمایه گذاری ایران: اگر برای استارتاپ خود نیازمند سرمایه گذار هستید، قدم اول ثبت آن در بورس فرصت های سرمایه گذاری ایران است. با ثبت پروژه خود در این پایگاه، آن را در مقابل چشمان سرمایه گذاران، شتابدهنده ها و کارگزاران قرار خواهید داد.

تعداد ارائه کنندگان پروژه جهت ثبت تمامی پروژه ها الزامی است. اما شاید جهت ثبت درباره این موضوع برای شما سوالاتی را به وجود آورده باشد. در این بخش قصد داریم تا بهترین شیوه انتخاب تعداد ارائه کنندگان را پیدا کنید. همچنین این موضوع و اهمیت آن برای سرمایه گذاران نیز شرح داده شده است.

یکی از مهمترین عناصری که در سرمایه گذاری دارای اهمیت بوده، محل اجرای پروژه است. دسترسی و نزدیکی سرمایه گذار به سرمایه پذیر امکان همکاری بیشتر را به آنها می دهد. به همین جهت دسته بندی تفکیکی استانی برای پروژه ها تعیین شده است.

سطح دسترسی کاربران در وب سایت بورس فرصت های سرمایه گذاری ایران، با توجه به نوع حساب کاربری متفاوت می باشد.

حامیان پایگاه